För allmänna upplysningar, kontakta:

Erik Hamberg, ordförande
tel. 018 - 12 82 83 alt. 070 - 530 62 25

Kassör:

Torsten Grönvall
tel. 08 - 580 352 78

Redaktör för Rileybladet:

Anders Lindner
Blåmesvägen 12
266 53 Vejbystrand
tel. 070 - 141 45 51